Image1\

EL & Fastighetsskötsel AB elfirma i Skellefteå med välutbildade elektriker

elektriker elinstallationer elservice elfirma larm belysningVi är en etablerad elfirma med välutbildade elektriker som finns i Skellefteå. 

El & Fastighetsskötsel AB erbjuder elinstallationer, elservice i bostäder, elservice för företag, installation av larm och övervakningssystem, installation av fastighetsnät och belysning.

Vår kundgrupp är privata hushåll, byggfirmor, tillverkningsindustrin, processindustrin, fastighetsägare, kommuner och statliga förvaltningar.

Vårt marknadsområde är Skellefteå kommun, Västerbotten, Norrbotten och vi tar även på oss projekt på andra platser i Sverige och i utlandet.

Historik

El & Fastighetsskötsel AB bildades 1981 av Christer Markström som ett enskilt företag och har med åren utvecklats och expanderat till ett väl kompatibelt elinstallationsföretag i tiden. 1985 utökades ägarna till två st: Christer Markström och Roger Eklund.

2011 togs El & Fastighetsskötsel AB över av Michael Hedebäck, Matthias Persson och Gunnar Holmberg som har en gemensam tjänstgöringstid i företaget på 50 år.

ELSÄKERHETSVERKET

 

elsak-liten

Läs om regelverket kring el

ELRÄTT

 

elratt logo

Läs om elrätt

Copyright ELOF El & Fastighetsskötsel AB, Vretgatan 3, 931 33 Skellefteå, Tel: 0910 - 185 56, Fax: 0910 - 701 605,