• 0910-185 56
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Vardagar 8 - 16

Data och infrastruktur

Data och infrastruktur

Data
Rena datanät installeras i mycket begränsad omfattning. Istället byggs generella fastighetsnät/LAN och accessnät, som kan hantera olika typer av informationsöverföring.

Fastighetsnät/LAN
Syftet med LAN, Local Area Network, eller fastighetsnät som det heter på svenska är ett nät för all form av informationsöverföring inom fastigheten. Näten byggs oftast upp med fyrapars kopparkabel och/eller fiberkabel och utformas som strukturerade nät med stjärnnätstopologi. Kraven som ställs på fastighetsnät är upptill beställaren att formulera, men kraven bör följa den svenska och europeiska standarden SS EN-50173 med dess olika delar som krav på produkter och prestanda. Man kan komplettera denna standard med standarden för hur dessa nät skall byggas, SS EN-50174. Används båda standarder kan kompletta krav ställas.

Infrastruktur/WAN/MAN
Generella nät utanför fastigheten kallas ofta WAN, Wide Area Network. Det finns också MAN, Metropolitan Area Network, eller på svenska stom- och stadsnät. WAN och MAN kan tillsammans med accessnät eller andra anslutningsnät ge förutsättningar för kommunikation mellan olika användare och byggnader. Idag byggs dessa nät nästan uteslutande med fiber som media, men även befintliga kopparaccessnät eller trådlösa nät kan användas. Inga generella krav finns på dessa nät, men branschen har tagit fram ett kompetensbevis "certifierad fibertekniker" för att säkerställa installatörens kompetens inom fiberinstallation.

Fastighetsautomation/Reglerystem
Fastighetsautomation syftar till att göra en fastighet bekvämare, tryggare eller energieffektivare genom att styra olika funktioner. Detta sker vanligtvis med en centralenhet som reglerar de enskilda komponenterna med någon form av bussystem. Exempelvis BacNet, KNX, LON eller liknande. De olika bussystemen har ofta olika leverantörsknutna standarder för komponenter och installation.
Image
Image
Image
Image

El & Fastighetsskötsel AB

Vretgatan 3
931 33 Skellefteå

Kontakt

Telefon: 0910-185 56
Fax: 0910-70 16 05

Kontorets öppettider

Vardagar 8-16
© 2022 El & Fastighetsskötsel AB. Alla rättigheter reserverade.