• 0910-185 56
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vardagar 8 - 16

Telekommunikationssystem

Telekommunikationssystem för informationsöverföring

Telesignalanläggningar
Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät. Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner;

 • tiddistribution
 • ljuddistribution
 • nödlarm
 • RWC-larm
 • kösystem
 • upptaget-vänta-stig in
 • överfallslarm
 • patientsignalsystem och kallelsesystem
 • driftövervakning
 • enklare styr- och reglersystem

Telefoni
Telefoni tillhandahölls tidigare av televerket som också byggde i ett eget landsomfattande rikstelefonnät för tjänsten men efter avregleringen tillhandahålls telefoni av olika operatörer. Det gör att nätet inte behöver ägas av operatören som tillhandahåller tjänsten.

I fastigheterna har dessa nät ofta ersatts av fastighetsnät, kopparaccessnät, som i vissa fall ersätts av fiberaccessnät. Tack vare rikstelefonnätets stora geografiska spridning kommer det att användas för analog telefoni ett bra tag framöver i stora delar av landet.

I kontor installeras telefonväxlar för företagets egna behov även om IP-telefonilösningar blir allt vanligare. Syfte med den fasta telefonin är att kunna erbjuda trådbundna telefonitjänster. Generella krav från Post- och Telestyrelsen, PTS finns. För respektive anläggning gäller operatörens krav.

Antennanläggningar
Antennätens primära uppgift är att distribuera radio- och TV-signaler. Signalerna i antennanläggningarna kan distribueras på fyra sätt:

- Terrest (markbundet)
Sänds som radiovågor från sändarstationer till våra TV-antenner. Sedan digitaliseringen 2006-2007 sänds radiovågorna endast digitalt.
 
- Kabel-TV
TV- och radiosignalerna tas emot vid en punkt, en så kallad huvudcentral, som vidaresänder signalerna till en mängd hushåll via fiber- och koaxialkablar.
Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät är nätet uppdelat i ett fåtal slingor som var och en passerar genom flera antennuttag och signaler avtappas i varje uttag.
 
- Satellit-TV 
TV-sändningar där en satellit används för att sända tv-program, tar emot signalerna med parabolantenn antingen direkt i de enskilda hushållen eller för vidaresändning i ett kabel-tv-nät eller i ett mindre centralantennsystem.

- Bredbands TV- och radiosignaler
Dessa signaler kan distribueras över bredbandsnätet antingen som traditionell signal eller som paketförmedlad IP-TV.

Kabel-TV-nät kan även användas för distribution av bredband och telefoni vilket kräver stöd för dubbelriktad trafik s k returkanal. CANT ( Centrala Antennföreningen) ger ut rekommendationer och utfärdar CANT-auktorisationen av tekniker och företag som installerar och utför service av antennanläggningar.

Image
Image
Image
Image

El & Fastighetsskötsel AB

Vretgatan 3
931 33 Skellefteå

Kontakt

Telefon: 0910-185 56
Fax: 0910-70 16 05

Kontorets öppettider

Vardagar 8-16
© 2022 El & Fastighetsskötsel AB. Alla rättigheter reserverade.