Elservice företag

Elservice - för en långsiktig säker och trygg drift

Elservice företag Skellefteå

Vi erbjuder elservice och elserviceavtal till företag inom samtliga branscher. Tekniska lösningar för elinstallationer samt elservice minskar även energianvändningen och förbättrar driftssäkerheten.

Vi har elektriker med kompetens inom områdena bygg, bostad, fastighet, tillverkningsindustri, processindustri, restaurang och butiker. Vår breda kompetens och kunskap inom många olika områden gör oss till den naturliga partnern för komplicerade och resurskrävande arbeten.

Vi har mycket kompetenta elektriker och erbjuder elservice till alla branscher

Elservice Restaurangbranschen

Vi erbjuder elservice på allmänna elinstallationer, elservice på belysningsarmaturer oavsett typ, elservice på larmsystem och kameraövervakningssystem, elservice på köksmaskiner och köksutrustning

Tillverkningsindustrin

Vi erbjuder elservice på allmänna elinstallationer, teleinstallationer och belysning samt telekommunikation och datakommunikation.

Elservice Butiker

Vi erbjuder elservice på allmänna elinstallationer, elservice på belysningsarmaturer oavsett typ, elservice på larmsystem och kameraövervakningssystem

Elservice Processindustrin

Vi erbjuder elservice på allmänna elinstallationer, elservice på teleinstallationer, elservice på belysningar, telekommunikation och datakommunikation.

Elservice Kontor


Vi erbjuder elservice på allmänna elinstallationer, elservice på ergonomisk belysningsarmaturer, elservice på larm och kameraövervakning, elservice på datanät och fibernät.

Din elfirma i Skellefteå

Vi hjälper er med elinstallationer, elservice i bostäder och företag samt installation av fastighetsnät och belysning.
Kontakta oss

Kontaktinformation

El & Fastighetsskötsel AB
Vretgatan 3
931 33 Skellefteå
Telefon & E-post

Telefon: 0910-185 56
E-post: info@elfast.se
Vår kundgrupp är privata hushåll, byggfirmor, tillverkningsindustrin,
processindustrin, fastighetsägare, kommuner och statliga förvaltningar.

Vårt marknadsområde är Skellefteå kommun, Västerbotten, Norrbotten och vi tar även på oss projekt på andra platser i Sverige och i utlandet.
© 2022 El & Fastighetsskötsel AB. Alla rättigheter reserverade.