Telekommunikationssystem

Telekommunikationssystem för informationsöverföring

Telekommunikationssystem Skellefteå

Telesignalanläggningar

Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät. Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner;

- tiddistribution
- ljuddistribution
- nödlarm
- RWC-larm
- kösystem
- upptaget-vänta-stig in
- överfallslarm
- patientsignalsystem och - kallelsesystem
- driftövervakning
- enklare styr- och reglersystem

Telefoni

Telefoni tillhandahölls tidigare av televerket som också byggde i ett eget landsomfattande rikstelefonnät för tjänsten men efter avregleringen tillhandahålls telefoni av olika operatörer. Det gör att nätet inte behöver ägas av operatören som tillhandahåller tjänsten.

I fastigheterna har dessa nät ofta ersatts av fastighetsnät, kopparaccessnät, som i vissa fall ersätts av fiberaccessnät. Tack vare rikstelefonnätets stora geografiska spridning kommer det att användas för analog telefoni ett bra tag framöver i stora delar av landet.

I kontor installeras telefonväxlar för företagets egna behov även om IP-telefonilösningar blir allt vanligare. Syfte med den fasta telefonin är att kunna erbjuda trådbundna telefonitjänster. Generella krav från Post- och Telestyrelsen, PTS finns. För respektive anläggning gäller operatörens krav.

Antennanläggningar

Antennätens primära uppgift är att distribuera radio- och TV-signaler. Signalerna i antennanläggningarna kan distribueras på fyra sätt:

- Terrest (markbundet)
Sänds som radiovågor från sändarstationer till våra TV-antenner. Sedan digitaliseringen 2006-2007 sänds radiovågorna endast digitalt.

- Kabel-TV
TV- och radiosignalerna tas emot vid en punkt, en så kallad huvudcentral, som vidaresänder signalerna till en mängd hushåll via fiber- och koaxialkablar.
Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät är nätet uppdelat i ett fåtal slingor som var och en passerar genom flera antennuttag och signaler avtappas i varje uttag.

- Satellit-TV
TV-sändningar där en satellit används för att sända tv-program, tar emot signalerna med parabolantenn antingen direkt i de enskilda hushållen eller för vidaresändning i ett kabel-tv-nät eller i ett mindre centralantennsystem.

- Bredbands TV- och radiosignaler
Dessa signaler kan distribueras över bredbandsnätet antingen som traditionell signal eller som paketförmedlad IP-TV.

Kabel-TV-nät kan även användas för distribution av bredband och telefoni vilket kräver stöd för dubbelriktad trafik s k returkanal. CANT ( Centrala Antennföreningen) ger ut rekommendationer och utfärdar CANT-auktorisationen av tekniker och företag som installerar och utför service av antennanläggningar.

Din elfirma i Skellefteå

Vi hjälper er med elinstallationer, elservice i bostäder och företag samt installation av fastighetsnät och belysning.
Kontakta oss

Kontaktinformation

El & Fastighetsskötsel AB
Vretgatan 3
931 33 Skellefteå
Telefon & E-post

Telefon: 0910-185 56
E-post: info@elfast.se
Vår kundgrupp är privata hushåll, byggfirmor, tillverkningsindustrin,
processindustrin, fastighetsägare, kommuner och statliga förvaltningar.

Vårt marknadsområde är Skellefteå kommun, Västerbotten, Norrbotten och vi tar även på oss projekt på andra platser i Sverige och i utlandet.
© 2022 El & Fastighetsskötsel AB. Alla rättigheter reserverade.